Wynajem namiotów i parasoli grzewczych

Wynajem namiotów i ogrzewaczy gazowych.

Namioty do organizacji imprez na świeżym powietrzu.

Dysponujemy kilkoma namiotami, w których można zorganizować i przeprowadzić małe i duże
imprezy plenerowe.

Namioty ekspresowe o wymiarach 3 m na 4.5 m. Niebieskie. Ścianki „przeszklone” i pełne.

Namiot ekspresowy o wymiarach 4.5 m na 6 m. Niebieski. Ścianki „przeszklone” i pełne.

Namiot eventowy duży 5 m na 10 m. Biały. Ścianki boczne „przeszklone”.

Wypożyczenie ogrzewaczy gazowych.

Dysponujemy parasolami grzewczymi, które są nie tylko funkcjonalne ale również dają bardzo ładny
efekt płomienia. Rozgrzewają uczestników imprez plenerowych, a jednocześnie mają elegancki
wygląd. Urządzenia są zasilane butlą gazową uniwersalną 11 l.

Parasol grzewczy typu piramida ponad 2 metry.

Parasol grzewczy typu kominek ok . 1,5 metra.

Parasol grzewczy typu grzyb ponad 2 metry

Parasol grzewczy typu tuba 2 metry

Wypożyczenie namiotu imprezowego 5 m na 10 m – 500 zł.
Wypożyczenie namiotu ekspresowego 4,5 m na 6 m – 300 zł.
Wypożyczenie namiotu ekspresowego 3 m na 4,5 m – 150 zł.

Wypożyczenie parasola grzewczego – 120 zł.
Wypożyczenia parasola grzewczego z butlą – 200 zł.

Namiot ekspresowy o wymiarach 3 m na 6 m. Biały. Ścianki “przeszklone” i pełne. 
Wypożyczenie namiotu ekspresowego 3 m na 6 m – 200 zł.