Wynajem namiotów i parasoli grzewczych

Wynajem namiotów i ogrzewaczy gazowych.

Namioty do organizacji imprez na świeżym powietrzu.

Dysponujemy kilkoma namiotami, w których można zorganizować i przeprowadzić małe i duże
imprezy plenerowe.

Namioty ekspresowe o wymiarach 3 m na 4.5 m. Niebieskie. Ścianki „przeszklone” i pełne.

Namiot ekspresowy o wymiarach 4.5 m na 6 m. Niebieski. Ścianki „przeszklone” i pełne.

Namiot eventowy duży 5 m na 10 m. Biały. Ścianki boczne „przeszklone”.

Wypożyczenie ogrzewaczy gazowych.

Dysponujemy parasolami grzewczymi, które są nie tylko funkcjonalne ale również dają bardzo ładny
efekt płomienia. Rozgrzewają uczestników imprez plenerowych, a jednocześnie mają elegancki
wygląd. Urządzenia są zasilane butlą gazową uniwersalną 11 l.

Parasol grzewczy typu piramida ponad 2 metry.

Parasol grzewczy typu kominek ok . 1,5 metra.

Wypożyczenie namiotu (montaż i demontaż gratis plus ewentualny koszt dojazdu) 5 m na 10 m – 400 zł

Wypożyczenie namiotu 4,5 m na 6 m – 200 zł. Wypożyczenie namiotu 3 m na 4,5 m – 100 zł

Wypożyczenie parasola grzewczego 100 zł. bez butli i 150 zł. z butlą